Worldwide Sites | Contact Us | Site Map | Employment

 

מסביב לעולם עם RefWorks

עברית

אתר זה נערך ע"י צוות RefWorks בעברית, בהתאם למדיניות הסיוע שלנו למשתמשי קצה ברחבי העולם בתחום תיעוד התמיכה וההדרכה בשפה המקומית. האתרים מספקים מגוון רחב של חומרים שפותחו על-ידי חברת RefWorks וכן ארגונים מנויים אחרים שהסכימו לחלוק את המשאבים שלהם. סוגי החומרים שניתן למצוא באתרים אלה כוללים: מדריכים מקוצרים, לומדות, תיעוד עזרה וכן את תכניות הסמינרים המקוונים שלנו (webinar). האתר שלנו בעברית יסייע לך להפיק את המיטב מ-RefWorks. בכל מקום בו תהיה – קבל עזרה בקלות ובמהירות מ-RefWorks!

כלי עזר למשתמש

לומדות
(all materials courtesy of University of Haifa)

תיעוד עזרה

סמינרים מקוונים (webinars)