RefWorks

Utrecht University

Mathematics Education

Database with references on mathematics education. Owner: Freudenthal Institute, Faculty of Science, Utrecht University


使用
書目編號
8126報告 書目 1 的 5689
標題
Handreiking brede vaardigheden. Voor ontwikkelteams en ontwikkelscholen Curriculum.nu
來源
2018, 47, Curriculum.nu i.s.m. SLO, Enschede
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
8184書 書目 2 的 5689
標題(書)
Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap
來源
2018, 24, Onderwijsraad, Den Haag
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
7795報告 書目 3 的 5689
標題
Peil.Natuur en Techniek - 2015-2016
來源
2017, 106, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
8079報告 書目 4 的 5689
標題
Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid
來源
2017, 186, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
7128報告 書目 5 的 5689
標題
Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. Taal en rekenen verbeteren, en de stappen die scholen hierbij kunnen zetten
來源
2015, 24, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
7179期刊文章 書目 6 的 5689
標題
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
來源
2015, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
7210報告 書目 7 的 5689
標題
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
來源
2015, 40, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Amsterdam
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
8058報告 書目 8 的 5689
標題
Syllabus rekenen 2f en 3f vo en mbo
來源
2015, College voor Toetsen en Examens, Utrecht
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
8082書 書目 9 的 5689
標題(書)
Mijn kind zit op school. Succes Taal (IN 3)
來源
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
8083書 書目 10 的 5689
標題(書)
Hoe was het op school? Succes Taal (IN 2)
來源
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
8084書 書目 11 的 5689
標題(書)
Een baby! Succes Taal (IN 1)
來源
Succes Taal, 2015, 28, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
8093書 書目 12 的 5689
標題(書)
The teaching profession in Europe. Practices, perceptions, and policies
來源
2015, 150, European Committee, Brussels
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
8094報告 書目 13 的 5689
標題
Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in education and training(ET2020). New priorities for European cooperation in education and training
來源
2015, European Union, Brussels
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
6810期刊文章 書目 14 的 5689
標題
The Twenty-third ICMI Study: primary mathematics study on whole numbers
來源
Educ Stud Math, 2014, 86, 3, 307-309, Springer Netherlands
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
6817報告 書目 15 的 5689
標題
Rekenen op het vo. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen vo
來源
2014, 24, Steunpunt taal en rekenen vo, Ede
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
6818報告 書目 16 的 5689
標題
Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens
來源
2014, 40, SLO, Enschede
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
6854書 書目 17 的 5689
標題(書)
Een eigentijds curriculum
來源
2014, 66, Onderwijsraad, Den Haag
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
6877報告 書目 18 的 5689
標題
Tussenrapportage centraal ontwikkelde examens mbo en rekentoets vo, 2013-2014. Invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus nederlandse taal en rekenen
來源
2014, 40, CvE, Utrecht
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
6925書 書目 19 的 5689
標題(書)
STEM Learning Is Everywhere: Summary of a Convocation on Building Learning Systems. S. Olson and J. Labov, Rapporteurs. Planning Committee on STEM Learning Is Everywhere: Engaging Schools and Empowering Teachers to Integrate Formal, Informal, and Afterschool Education to Enhance Teaching and Learning in Grades K-8, Teacher Advisory Council, Division of Behavioral and Social Sciences and Education
來源
2014, 82, The National Academies Press, Washington D.C.
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
6982報告 書目 20 的 5689
標題
Rekentoetswijzer 3F 2015
來源
2014, 16, CvTE, Utrecht
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
6983報告 書目 21 的 5689
標題
Rekentoetswijzer 2F 2015
來源
2014, 18, CvTE, Utrecht
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
6984報告 書目 22 的 5689
標題
Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013
來源
2014, 92, Cito, Arnhem
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
6985報告 書目 23 的 5689
標題
Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013
來源
2014, 106, Cito, Arnhem
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
7015報告 書目 24 的 5689
標題
Kiezen voor technologie. Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs
來源
2014, 18, Platform Beta-Techniek, Den Haag
資料夾
  [整個資料庫]
書目編號
7067報告 書目 25 的 5689
標題
Skills voor de toekomst. Conferentie op 3 en 4 oktober 2014, Utrecht
來源
2014, NVON, Utrecht
資料夾
  [整個資料庫]
關閉

檢視書目檢視書目編製書目編製書目編製書目
匯出匯出匯出
新增到我的清單新增到我的清單從我的清單中移除從我的清單中移除
編製書目編製書目編製書目
匯出匯出匯出
FOLDER重複書目尋找重複項目
強制接受此資料夾中的重複項目關閉此資料夾中的重複項目 強制接受所有書目中的重複項目關閉所有書目中的重複項目
FOLDER分享分享
移除分享移除分享
分享文件夾分享文件夾分享連結移除分享移除分享被分享的文件夾被分享的文件夾以電子郵件傳送此分享以電子郵件傳送此分享
FOLDER查詢查詢編製書目編製書目編製書目匯出匯出匯出
檢視分享區域檢視分享區域檢視 RSS 供稿檢視 RSS 供稿以電子郵件傳送至 RefShare 所有人以電子郵件傳送至 RefShare 所有人分享文件夾分享文件夾分享連結