RefWorks

Utrecht University

Mathematics Education

Database with references on mathematics education. Owner: Freudenthal Institute, Faculty of Science, Utrecht University


使用
参考文献 ID
8126报告 参考文献 1 来自 5689
题名
Handreiking brede vaardigheden. Voor ontwikkelteams en ontwikkelscholen Curriculum.nu
来源
2018, 47, Curriculum.nu i.s.m. SLO, Enschede
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
8184书籍, 完整的 参考文献 2 来自 5689
书籍题名
Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap
来源
2018, 24, Onderwijsraad, Den Haag
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
7795报告 参考文献 3 来自 5689
题名
Peil.Natuur en Techniek - 2015-2016
来源
2017, 106, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
8079报告 参考文献 4 来自 5689
题名
Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid
来源
2017, 186, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
7128报告 参考文献 5 来自 5689
题名
Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. Taal en rekenen verbeteren, en de stappen die scholen hierbij kunnen zetten
来源
2015, 24, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
7179期刊论文 参考文献 6 来自 5689
题名
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
来源
2015, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
7210报告 参考文献 7 来自 5689
题名
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
来源
2015, 40, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Amsterdam
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
8058报告 参考文献 8 来自 5689
题名
Syllabus rekenen 2f en 3f vo en mbo
来源
2015, College voor Toetsen en Examens, Utrecht
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
8082书籍, 完整的 参考文献 9 来自 5689
书籍题名
Mijn kind zit op school. Succes Taal (IN 3)
来源
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
8083书籍, 完整的 参考文献 10 来自 5689
书籍题名
Hoe was het op school? Succes Taal (IN 2)
来源
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
8084书籍, 完整的 参考文献 11 来自 5689
书籍题名
Een baby! Succes Taal (IN 1)
来源
Succes Taal, 2015, 28, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
8093书籍, 完整的 参考文献 12 来自 5689
书籍题名
The teaching profession in Europe. Practices, perceptions, and policies
来源
2015, 150, European Committee, Brussels
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
8094报告 参考文献 13 来自 5689
题名
Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in education and training(ET2020). New priorities for European cooperation in education and training
来源
2015, European Union, Brussels
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
6810期刊论文 参考文献 14 来自 5689
题名
The Twenty-third ICMI Study: primary mathematics study on whole numbers
来源
Educ Stud Math, 2014, 86, 3, 307-309, Springer Netherlands
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
6817报告 参考文献 15 来自 5689
题名
Rekenen op het vo. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen vo
来源
2014, 24, Steunpunt taal en rekenen vo, Ede
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
6818报告 参考文献 16 来自 5689
题名
Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens
来源
2014, 40, SLO, Enschede
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
6854书籍, 完整的 参考文献 17 来自 5689
书籍题名
Een eigentijds curriculum
来源
2014, 66, Onderwijsraad, Den Haag
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
6877报告 参考文献 18 来自 5689
题名
Tussenrapportage centraal ontwikkelde examens mbo en rekentoets vo, 2013-2014. Invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus nederlandse taal en rekenen
来源
2014, 40, CvE, Utrecht
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
6925书籍, 完整的 参考文献 19 来自 5689
书籍题名
STEM Learning Is Everywhere: Summary of a Convocation on Building Learning Systems. S. Olson and J. Labov, Rapporteurs. Planning Committee on STEM Learning Is Everywhere: Engaging Schools and Empowering Teachers to Integrate Formal, Informal, and Afterschool Education to Enhance Teaching and Learning in Grades K-8, Teacher Advisory Council, Division of Behavioral and Social Sciences and Education
来源
2014, 82, The National Academies Press, Washington D.C.
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
6982报告 参考文献 20 来自 5689
题名
Rekentoetswijzer 3F 2015
来源
2014, 16, CvTE, Utrecht
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
6983报告 参考文献 21 来自 5689
题名
Rekentoetswijzer 2F 2015
来源
2014, 18, CvTE, Utrecht
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
6984报告 参考文献 22 来自 5689
题名
Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013
来源
2014, 92, Cito, Arnhem
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
6985报告 参考文献 23 来自 5689
题名
Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013
来源
2014, 106, Cito, Arnhem
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
7015报告 参考文献 24 来自 5689
题名
Kiezen voor technologie. Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs
来源
2014, 18, Platform Beta-Techniek, Den Haag
文件夹
  [整个数据库]
参考文献 ID
7067报告 参考文献 25 来自 5689
题名
Skills voor de toekomst. Conferentie op 3 en 4 oktober 2014, Utrecht
来源
2014, NVON, Utrecht
文件夹
  [整个数据库]
关闭

浏览参考文献浏览参考文献创建书目创建书目创建书目
导出导出导出
新增到我的列表新增到我的列表从我的列表中删除从我的列表中删除
创建书目创建书目创建书目
导出导出导出
FOLDER重复查找重复
此文件夹中的完全重复关闭此文件夹中的完全重复 所有参考文献中的完全重复关闭所有参考文献中的重复
FOLDER分享中分享中
移除分享移除分享
分享文件夹分享文件夹共享链接移除分享移除分享已分享之文件夹选项已分享之文件夹选项电子邮件发送此共享电子邮件发送此共享
FOLDER检索检索创建书目创建书目创建书目导出导出导出
查看共享的领域查看共享的领域查看 RSS Feed查看 RSS Feed给 RefShare 拥有人发送电子邮件给 RefShare 拥有人发送电子邮件分享文件夹分享文件夹共享链接