RefWorks

Utrecht University

Mathematics Education

Database with references on mathematics education. Owner: Freudenthal Institute, Faculty of Science, Utrecht University


자료 선택옵션
Ref ID
8126Report 레코드 1 / 5689
서명
Handreiking brede vaardigheden. Voor ontwikkelteams en ontwikkelscholen Curriculum.nu
출처
2018, 47, Curriculum.nu i.s.m. SLO, Enschede
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
8184Book, Whole 레코드 2 / 5689
서명
Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap
출처
2018, 24, Onderwijsraad, Den Haag
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
7795Report 레코드 3 / 5689
서명
Peil.Natuur en Techniek - 2015-2016
출처
2017, 106, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
8079Report 레코드 4 / 5689
서명
Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid
출처
2017, 186, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
7128Report 레코드 5 / 5689
서명
Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. Taal en rekenen verbeteren, en de stappen die scholen hierbij kunnen zetten
출처
2015, 24, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
7179Journal Article 레코드 6 / 5689
논문제목
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
출처
2015, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
7210Report 레코드 7 / 5689
서명
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
출처
2015, 40, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Amsterdam
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
8058Report 레코드 8 / 5689
서명
Syllabus rekenen 2f en 3f vo en mbo
출처
2015, College voor Toetsen en Examens, Utrecht
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
8082Book, Whole 레코드 9 / 5689
서명
Mijn kind zit op school. Succes Taal (IN 3)
출처
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
8083Book, Whole 레코드 10 / 5689
서명
Hoe was het op school? Succes Taal (IN 2)
출처
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
8084Book, Whole 레코드 11 / 5689
서명
Een baby! Succes Taal (IN 1)
출처
Succes Taal, 2015, 28, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
8093Book, Whole 레코드 12 / 5689
서명
The teaching profession in Europe. Practices, perceptions, and policies
출처
2015, 150, European Committee, Brussels
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
8094Report 레코드 13 / 5689
서명
Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in education and training(ET2020). New priorities for European cooperation in education and training
출처
2015, European Union, Brussels
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
6810Journal Article 레코드 14 / 5689
논문제목
The Twenty-third ICMI Study: primary mathematics study on whole numbers
출처
Educ Stud Math, 2014, 86, 3, 307-309, Springer Netherlands
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
6817Report 레코드 15 / 5689
서명
Rekenen op het vo. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen vo
출처
2014, 24, Steunpunt taal en rekenen vo, Ede
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
6818Report 레코드 16 / 5689
서명
Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens
출처
2014, 40, SLO, Enschede
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
6854Book, Whole 레코드 17 / 5689
서명
Een eigentijds curriculum
출처
2014, 66, Onderwijsraad, Den Haag
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
6877Report 레코드 18 / 5689
서명
Tussenrapportage centraal ontwikkelde examens mbo en rekentoets vo, 2013-2014. Invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus nederlandse taal en rekenen
출처
2014, 40, CvE, Utrecht
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
6925Book, Whole 레코드 19 / 5689
서명
STEM Learning Is Everywhere: Summary of a Convocation on Building Learning Systems. S. Olson and J. Labov, Rapporteurs. Planning Committee on STEM Learning Is Everywhere: Engaging Schools and Empowering Teachers to Integrate Formal, Informal, and Afterschool Education to Enhance Teaching and Learning in Grades K-8, Teacher Advisory Council, Division of Behavioral and Social Sciences and Education
출처
2014, 82, The National Academies Press, Washington D.C.
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
6982Report 레코드 20 / 5689
서명
Rekentoetswijzer 3F 2015
출처
2014, 16, CvTE, Utrecht
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
6983Report 레코드 21 / 5689
서명
Rekentoetswijzer 2F 2015
출처
2014, 18, CvTE, Utrecht
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
6984Report 레코드 22 / 5689
서명
Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013
출처
2014, 92, Cito, Arnhem
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
6985Report 레코드 23 / 5689
서명
Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013
출처
2014, 106, Cito, Arnhem
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
7015Report 레코드 24 / 5689
서명
Kiezen voor technologie. Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs
출처
2014, 18, Platform Beta-Techniek, Den Haag
폴더
  [전체 데이터베이스]
Ref ID
7067Report 레코드 25 / 5689
서명
Skills voor de toekomst. Conferentie op 3 en 4 oktober 2014, Utrecht
출처
2014, NVON, Utrecht
폴더
  [전체 데이터베이스]
닫기

레코드 보기레코드 보기참고문헌 리스트 만들기참고문헌 리스트 만들기참고문헌 리스트 만들기
내보내기내보내기내보내기
My List 추가My List 추가My List에서 제거My List에서 제거
참고문헌 리스트 만들기참고문헌 리스트 만들기참고문헌 리스트 만들기
내보내기내보내기내보내기
FOLDER중복 레퍼런스 조회중복조회
정확한 일치 – 이 폴더에서만 중복조회 부분 일치 – 이 폴더에서만 중복조회  정확한 일치 – 모든 레퍼런스 중복조회부분 일치 – 모든 레퍼런스 중복조회
FOLDER폴더 공유 관리폴더 공유 관리
공유 해제공유 해제
공유 하기공유 하기링크 공유공유 해제공유 해제폴더 공유옵션폴더 공유옵션이 공유 이메일 전송이 공유 이메일 전송
FOLDER검색검색참고문헌 리스트 만들기참고문헌 리스트 만들기참고문헌 리스트 만들기내보내기내보내기내보내기
공유 페이지 보기공유 페이지 보기RSS 피드 보기RSS 피드 보기RefShare 소유자에게 이메일 전송RefShare 소유자에게 이메일 전송공유 하기공유 하기링크 공유