RefWorks

Utrecht University

Mathematics Education

Database with references on mathematics education. Owner: Freudenthal Institute, Faculty of Science, Utrecht University


対象レコード
レコードID
8126報告書 レコード 1 の 5689
表題
Handreiking brede vaardigheden. Voor ontwikkelteams en ontwikkelscholen Curriculum.nu
ソース
2018, 47, Curriculum.nu i.s.m. SLO, Enschede
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
8184書籍 レコード 2 の 5689
書名
Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap
ソース
2018, 24, Onderwijsraad, Den Haag
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
7795報告書 レコード 3 の 5689
表題
Peil.Natuur en Techniek - 2015-2016
ソース
2017, 106, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
8079報告書 レコード 4 の 5689
表題
Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid
ソース
2017, 186, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
7128報告書 レコード 5 の 5689
表題
Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. Taal en rekenen verbeteren, en de stappen die scholen hierbij kunnen zetten
ソース
2015, 24, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
7179学術論文 レコード 6 の 5689
表題
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
ソース
2015, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
7210報告書 レコード 7 の 5689
表題
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
ソース
2015, 40, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Amsterdam
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
8058報告書 レコード 8 の 5689
表題
Syllabus rekenen 2f en 3f vo en mbo
ソース
2015, College voor Toetsen en Examens, Utrecht
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
8082書籍 レコード 9 の 5689
書名
Mijn kind zit op school. Succes Taal (IN 3)
ソース
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
8083書籍 レコード 10 の 5689
書名
Hoe was het op school? Succes Taal (IN 2)
ソース
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
8084書籍 レコード 11 の 5689
書名
Een baby! Succes Taal (IN 1)
ソース
Succes Taal, 2015, 28, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
8093書籍 レコード 12 の 5689
書名
The teaching profession in Europe. Practices, perceptions, and policies
ソース
2015, 150, European Committee, Brussels
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
8094報告書 レコード 13 の 5689
表題
Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in education and training(ET2020). New priorities for European cooperation in education and training
ソース
2015, European Union, Brussels
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
6810学術論文 レコード 14 の 5689
表題
The Twenty-third ICMI Study: primary mathematics study on whole numbers
ソース
Educ Stud Math, 2014, 86, 3, 307-309, Springer Netherlands
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
6817報告書 レコード 15 の 5689
表題
Rekenen op het vo. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen vo
ソース
2014, 24, Steunpunt taal en rekenen vo, Ede
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
6818報告書 レコード 16 の 5689
表題
Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens
ソース
2014, 40, SLO, Enschede
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
6854書籍 レコード 17 の 5689
書名
Een eigentijds curriculum
ソース
2014, 66, Onderwijsraad, Den Haag
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
6877報告書 レコード 18 の 5689
表題
Tussenrapportage centraal ontwikkelde examens mbo en rekentoets vo, 2013-2014. Invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus nederlandse taal en rekenen
ソース
2014, 40, CvE, Utrecht
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
6925書籍 レコード 19 の 5689
書名
STEM Learning Is Everywhere: Summary of a Convocation on Building Learning Systems. S. Olson and J. Labov, Rapporteurs. Planning Committee on STEM Learning Is Everywhere: Engaging Schools and Empowering Teachers to Integrate Formal, Informal, and Afterschool Education to Enhance Teaching and Learning in Grades K-8, Teacher Advisory Council, Division of Behavioral and Social Sciences and Education
ソース
2014, 82, The National Academies Press, Washington D.C.
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
6982報告書 レコード 20 の 5689
表題
Rekentoetswijzer 3F 2015
ソース
2014, 16, CvTE, Utrecht
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
6983報告書 レコード 21 の 5689
表題
Rekentoetswijzer 2F 2015
ソース
2014, 18, CvTE, Utrecht
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
6984報告書 レコード 22 の 5689
表題
Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013
ソース
2014, 92, Cito, Arnhem
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
6985報告書 レコード 23 の 5689
表題
Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013
ソース
2014, 106, Cito, Arnhem
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
7015報告書 レコード 24 の 5689
表題
Kiezen voor technologie. Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs
ソース
2014, 18, Platform Beta-Techniek, Den Haag
フォルダ
  [データベース全体]
レコードID
7067報告書 レコード 25 の 5689
表題
Skills voor de toekomst. Conferentie op 3 en 4 oktober 2014, Utrecht
ソース
2014, NVON, Utrecht
フォルダ
  [データベース全体]
閉じる

レコードの表示レコードの表示参考文献の作成参考文献の作成参考文献の作成
エクスポートエクスポートエクスポート
マイリストに追加マイリストに追加マイリストから除去するマイリストから除去する
参考文献の作成参考文献の作成参考文献の作成
エクスポートエクスポートエクスポート
FOLDER重複レコード重複の検索
このフォルダ内の完全重複このフォルダ内の類似重複 すべてのレコード内の完全重複すべてのレコード内の類似重複
FOLDER共有化共有化
非共有化非共有化
共有化共有化共有リンク非共有化非共有化共有フォルダのオプション共有フォルダのオプションこの共有をメールするこの共有をメールする
FOLDER検索検索参考文献の作成参考文献の作成参考文献の作成エクスポートエクスポートエクスポート
共有エリア共有エリアRSSフィードを表示RSSフィードを表示RefShare所有者へメールするRefShare所有者へメールする共有化共有化共有リンク