RefWorks

Utrecht University

Mathematics Education

Database with references on mathematics education. Owner: Freudenthal Institute, Faculty of Science, Utrecht University


Riferimenti da utilizzare
Ref ID
8126Relazione Riferimento 1 di 5689
Titolo
Handreiking brede vaardigheden. Voor ontwikkelteams en ontwikkelscholen Curriculum.nu
Fonte
2018, 47, Curriculum.nu i.s.m. SLO, Enschede
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
8184Libro Riferimento 2 di 5689
Titolo libro
Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap
Fonte
2018, 24, Onderwijsraad, Den Haag
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
7795Relazione Riferimento 3 di 5689
Titolo
Peil.Natuur en Techniek - 2015-2016
Fonte
2017, 106, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
8079Relazione Riferimento 4 di 5689
Titolo
Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid
Fonte
2017, 186, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
7128Relazione Riferimento 5 di 5689
Titolo
Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. Taal en rekenen verbeteren, en de stappen die scholen hierbij kunnen zetten
Fonte
2015, 24, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
7179Periodico, articolo Riferimento 6 di 5689
Titolo
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
Fonte
2015, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
7210Relazione Riferimento 7 di 5689
Titolo
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
Fonte
2015, 40, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Amsterdam
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
8058Relazione Riferimento 8 di 5689
Titolo
Syllabus rekenen 2f en 3f vo en mbo
Fonte
2015, College voor Toetsen en Examens, Utrecht
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
8082Libro Riferimento 9 di 5689
Titolo libro
Mijn kind zit op school. Succes Taal (IN 3)
Fonte
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
8083Libro Riferimento 10 di 5689
Titolo libro
Hoe was het op school? Succes Taal (IN 2)
Fonte
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
8084Libro Riferimento 11 di 5689
Titolo libro
Een baby! Succes Taal (IN 1)
Fonte
Succes Taal, 2015, 28, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
8093Libro Riferimento 12 di 5689
Titolo libro
The teaching profession in Europe. Practices, perceptions, and policies
Fonte
2015, 150, European Committee, Brussels
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
8094Relazione Riferimento 13 di 5689
Titolo
Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in education and training(ET2020). New priorities for European cooperation in education and training
Fonte
2015, European Union, Brussels
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
6810Periodico, articolo Riferimento 14 di 5689
Titolo
The Twenty-third ICMI Study: primary mathematics study on whole numbers
Fonte
Educ Stud Math, 2014, 86, 3, 307-309, Springer Netherlands
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
6817Relazione Riferimento 15 di 5689
Titolo
Rekenen op het vo. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen vo
Fonte
2014, 24, Steunpunt taal en rekenen vo, Ede
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
6818Relazione Riferimento 16 di 5689
Titolo
Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens
Fonte
2014, 40, SLO, Enschede
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
6854Libro Riferimento 17 di 5689
Titolo libro
Een eigentijds curriculum
Fonte
2014, 66, Onderwijsraad, Den Haag
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
6877Relazione Riferimento 18 di 5689
Titolo
Tussenrapportage centraal ontwikkelde examens mbo en rekentoets vo, 2013-2014. Invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus nederlandse taal en rekenen
Fonte
2014, 40, CvE, Utrecht
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
6925Libro Riferimento 19 di 5689
Titolo libro
STEM Learning Is Everywhere: Summary of a Convocation on Building Learning Systems. S. Olson and J. Labov, Rapporteurs. Planning Committee on STEM Learning Is Everywhere: Engaging Schools and Empowering Teachers to Integrate Formal, Informal, and Afterschool Education to Enhance Teaching and Learning in Grades K-8, Teacher Advisory Council, Division of Behavioral and Social Sciences and Education
Fonte
2014, 82, The National Academies Press, Washington D.C.
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
6982Relazione Riferimento 20 di 5689
Titolo
Rekentoetswijzer 3F 2015
Fonte
2014, 16, CvTE, Utrecht
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
6983Relazione Riferimento 21 di 5689
Titolo
Rekentoetswijzer 2F 2015
Fonte
2014, 18, CvTE, Utrecht
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
6984Relazione Riferimento 22 di 5689
Titolo
Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013
Fonte
2014, 92, Cito, Arnhem
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
6985Relazione Riferimento 23 di 5689
Titolo
Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013
Fonte
2014, 106, Cito, Arnhem
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
7015Relazione Riferimento 24 di 5689
Titolo
Kiezen voor technologie. Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs
Fonte
2014, 18, Platform Beta-Techniek, Den Haag
Cartelle
  [Tutto il database]
Ref ID
7067Relazione Riferimento 25 di 5689
Titolo
Skills voor de toekomst. Conferentie op 3 en 4 oktober 2014, Utrecht
Fonte
2014, NVON, Utrecht
Cartelle
  [Tutto il database]
Chiudi

Visualizza riferimentoVisualizza riferimentoCrea bibliografiaCrea bibliografiaCrea bibliografia
EsportaEsportaEsporta
Aggiungi a Elenco personaleAggiungi a Elenco personaleRimuovi da Elenco personaleRimuovi da Elenco personale
Crea bibliografiaCrea bibliografiaCrea bibliografia
EsportaEsportaEsporta
FOLDERDuplicatiTrova duplicati
Duplicati esatti in questa cartellaChiudi duplicati in questa cartella Duplicati esatti in Tutti i riferimentiChiudi duplicati in Tutti i riferimenti
FOLDERCondivisioneCondivisione
Rimuovi condivisioneRimuovi condivisione
Condividi cartellaCondividi cartellaCollegamento condivisioneRimuovi condivisioneRimuovi condivisioneOpzioni cartella condivisaOpzioni cartella condivisaInvia condivisione tramite e-mailInvia condivisione tramite e-mail
FOLDERRicercaRicercaCrea bibliografiaCrea bibliografiaCrea bibliografiaEsportaEsportaEsporta
Visualizza area condivisaVisualizza area condivisaVisualizza feed RSSVisualizza feed RSSInvia e-mail al proprietario di RefShareInvia e-mail al proprietario di RefShareCondividi cartellaCondividi cartellaCollegamento condivisione