RefWorks

Utrecht University

Mathematics Education

Database with references on mathematics education. Owner: Freudenthal Institute, Faculty of Science, Utrecht University


Utiliser
Référence
8126Rapport Référence 1 de 5689
Titre
Handreiking brede vaardigheden. Voor ontwikkelteams en ontwikkelscholen Curriculum.nu
Source
2018, 47, Curriculum.nu i.s.m. SLO, Enschede
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
8184Ouvrage Référence 2 de 5689
Titre du livre
Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap
Source
2018, 24, Onderwijsraad, Den Haag
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
7795Rapport Référence 3 de 5689
Titre
Peil.Natuur en Techniek - 2015-2016
Source
2017, 106, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
8079Rapport Référence 4 de 5689
Titre
Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid
Source
2017, 186, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
7128Rapport Référence 5 de 5689
Titre
Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. Taal en rekenen verbeteren, en de stappen die scholen hierbij kunnen zetten
Source
2015, 24, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
7179Article de périodique Référence 6 de 5689
Titre
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
Source
2015, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
7210Rapport Référence 7 de 5689
Titre
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
Source
2015, 40, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Amsterdam
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
8058Rapport Référence 8 de 5689
Titre
Syllabus rekenen 2f en 3f vo en mbo
Source
2015, College voor Toetsen en Examens, Utrecht
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
8082Ouvrage Référence 9 de 5689
Titre du livre
Mijn kind zit op school. Succes Taal (IN 3)
Source
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
8083Ouvrage Référence 10 de 5689
Titre du livre
Hoe was het op school? Succes Taal (IN 2)
Source
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
8084Ouvrage Référence 11 de 5689
Titre du livre
Een baby! Succes Taal (IN 1)
Source
Succes Taal, 2015, 28, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
8093Ouvrage Référence 12 de 5689
Titre du livre
The teaching profession in Europe. Practices, perceptions, and policies
Source
2015, 150, European Committee, Brussels
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
8094Rapport Référence 13 de 5689
Titre
Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in education and training(ET2020). New priorities for European cooperation in education and training
Source
2015, European Union, Brussels
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
6810Article de périodique Référence 14 de 5689
Titre
The Twenty-third ICMI Study: primary mathematics study on whole numbers
Source
Educ Stud Math, 2014, 86, 3, 307-309, Springer Netherlands
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
6817Rapport Référence 15 de 5689
Titre
Rekenen op het vo. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen vo
Source
2014, 24, Steunpunt taal en rekenen vo, Ede
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
6818Rapport Référence 16 de 5689
Titre
Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens
Source
2014, 40, SLO, Enschede
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
6854Ouvrage Référence 17 de 5689
Titre du livre
Een eigentijds curriculum
Source
2014, 66, Onderwijsraad, Den Haag
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
6877Rapport Référence 18 de 5689
Titre
Tussenrapportage centraal ontwikkelde examens mbo en rekentoets vo, 2013-2014. Invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus nederlandse taal en rekenen
Source
2014, 40, CvE, Utrecht
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
6925Ouvrage Référence 19 de 5689
Titre du livre
STEM Learning Is Everywhere: Summary of a Convocation on Building Learning Systems. S. Olson and J. Labov, Rapporteurs. Planning Committee on STEM Learning Is Everywhere: Engaging Schools and Empowering Teachers to Integrate Formal, Informal, and Afterschool Education to Enhance Teaching and Learning in Grades K-8, Teacher Advisory Council, Division of Behavioral and Social Sciences and Education
Source
2014, 82, The National Academies Press, Washington D.C.
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
6982Rapport Référence 20 de 5689
Titre
Rekentoetswijzer 3F 2015
Source
2014, 16, CvTE, Utrecht
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
6983Rapport Référence 21 de 5689
Titre
Rekentoetswijzer 2F 2015
Source
2014, 18, CvTE, Utrecht
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
6984Rapport Référence 22 de 5689
Titre
Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013
Source
2014, 92, Cito, Arnhem
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
6985Rapport Référence 23 de 5689
Titre
Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013
Source
2014, 106, Cito, Arnhem
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
7015Rapport Référence 24 de 5689
Titre
Kiezen voor technologie. Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs
Source
2014, 18, Platform Beta-Techniek, Den Haag
Dossiers
  [Base de données complète]
Référence
7067Rapport Référence 25 de 5689
Titre
Skills voor de toekomst. Conferentie op 3 en 4 oktober 2014, Utrecht
Source
2014, NVON, Utrecht
Dossiers
  [Base de données complète]
Fermer

Afficher la référenceAfficher la référenceCréer une bibliographieCréer une bibliographieCréer une bibliographie
ExporterExporterExporter
Ajouter à Ma ListeAjouter à Ma ListeSupprimer de ma listeSupprimer de ma liste
Créer une bibliographieCréer une bibliographieCréer une bibliographie
ExporterExporterExporter
FOLDERDoublonsRechercher des doublons
Doublons exacts dans ce dossierDoublons proches dans ce dossier Doublons exacts dans toutes les référencesDoublons proches dans toutes les références
FOLDERPartagerPartager
Annuler le partageAnnuler le partage
Partager un dossierPartager un dossierLien de partageAnnuler le partageAnnuler le partageOptions des dossiers partagésOptions des dossiers partagésEnvoyer par courrier électronique ce partageEnvoyer par courrier électronique ce partage
FOLDERRechercherRechercherCréer une bibliographieCréer une bibliographieCréer une bibliographieExporterExporterExporter
Afficher la zone partagéeAfficher la zone partagéeAfficher le fil RSSAfficher le fil RSSEnvoyer un message au propriétaire de RefShareEnvoyer un message au propriétaire de RefSharePartager un dossierPartager un dossierLien de partage