RefWorks

Utrecht University

Mathematics Education

Database with references on mathematics education. Owner: Freudenthal Institute, Faculty of Science, Utrecht University


Usar
ID Ref
8126Reporte Referencia 1 de 5689
Título
Handreiking brede vaardigheden. Voor ontwikkelteams en ontwikkelscholen Curriculum.nu
Fuente
2018, 47, Curriculum.nu i.s.m. SLO, Enschede
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
8184Libro, Entero Referencia 2 de 5689
Título del libro
Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap
Fuente
2018, 24, Onderwijsraad, Den Haag
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
7795Reporte Referencia 3 de 5689
Título
Peil.Natuur en Techniek - 2015-2016
Fuente
2017, 106, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
8079Reporte Referencia 4 de 5689
Título
Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid
Fuente
2017, 186, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
7128Reporte Referencia 5 de 5689
Título
Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. Taal en rekenen verbeteren, en de stappen die scholen hierbij kunnen zetten
Fuente
2015, 24, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
7179Artículo de Revista Académica (Journal) Referencia 6 de 5689
Título
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
Fuente
2015, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
7210Reporte Referencia 7 de 5689
Título
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
Fuente
2015, 40, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Amsterdam
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
8058Reporte Referencia 8 de 5689
Título
Syllabus rekenen 2f en 3f vo en mbo
Fuente
2015, College voor Toetsen en Examens, Utrecht
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
8082Libro, Entero Referencia 9 de 5689
Título del libro
Mijn kind zit op school. Succes Taal (IN 3)
Fuente
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
8083Libro, Entero Referencia 10 de 5689
Título del libro
Hoe was het op school? Succes Taal (IN 2)
Fuente
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
8084Libro, Entero Referencia 11 de 5689
Título del libro
Een baby! Succes Taal (IN 1)
Fuente
Succes Taal, 2015, 28, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
8093Libro, Entero Referencia 12 de 5689
Título del libro
The teaching profession in Europe. Practices, perceptions, and policies
Fuente
2015, 150, European Committee, Brussels
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
8094Reporte Referencia 13 de 5689
Título
Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in education and training(ET2020). New priorities for European cooperation in education and training
Fuente
2015, European Union, Brussels
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
6810Artículo de Revista Académica (Journal) Referencia 14 de 5689
Título
The Twenty-third ICMI Study: primary mathematics study on whole numbers
Fuente
Educ Stud Math, 2014, 86, 3, 307-309, Springer Netherlands
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
6817Reporte Referencia 15 de 5689
Título
Rekenen op het vo. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen vo
Fuente
2014, 24, Steunpunt taal en rekenen vo, Ede
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
6818Reporte Referencia 16 de 5689
Título
Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens
Fuente
2014, 40, SLO, Enschede
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
6854Libro, Entero Referencia 17 de 5689
Título del libro
Een eigentijds curriculum
Fuente
2014, 66, Onderwijsraad, Den Haag
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
6877Reporte Referencia 18 de 5689
Título
Tussenrapportage centraal ontwikkelde examens mbo en rekentoets vo, 2013-2014. Invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus nederlandse taal en rekenen
Fuente
2014, 40, CvE, Utrecht
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
6925Libro, Entero Referencia 19 de 5689
Título del libro
STEM Learning Is Everywhere: Summary of a Convocation on Building Learning Systems. S. Olson and J. Labov, Rapporteurs. Planning Committee on STEM Learning Is Everywhere: Engaging Schools and Empowering Teachers to Integrate Formal, Informal, and Afterschool Education to Enhance Teaching and Learning in Grades K-8, Teacher Advisory Council, Division of Behavioral and Social Sciences and Education
Fuente
2014, 82, The National Academies Press, Washington D.C.
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
6982Reporte Referencia 20 de 5689
Título
Rekentoetswijzer 3F 2015
Fuente
2014, 16, CvTE, Utrecht
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
6983Reporte Referencia 21 de 5689
Título
Rekentoetswijzer 2F 2015
Fuente
2014, 18, CvTE, Utrecht
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
6984Reporte Referencia 22 de 5689
Título
Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013
Fuente
2014, 92, Cito, Arnhem
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
6985Reporte Referencia 23 de 5689
Título
Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013
Fuente
2014, 106, Cito, Arnhem
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
7015Reporte Referencia 24 de 5689
Título
Kiezen voor technologie. Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs
Fuente
2014, 18, Platform Beta-Techniek, Den Haag
Carpetas
  [toda la base de datos]
ID Ref
7067Reporte Referencia 25 de 5689
Título
Skills voor de toekomst. Conferentie op 3 en 4 oktober 2014, Utrecht
Fuente
2014, NVON, Utrecht
Carpetas
  [toda la base de datos]
Cerrar

Ver referenciaVer referenciaCrear BibliografíaCrear BibliografíaCrear Bibliografía
ExportarExportarExportar
Agregar a Mi listaAgregar a Mi listaEliminar de Mi listaEliminar de Mi lista
Crear BibliografíaCrear BibliografíaCrear Bibliografía
ExportarExportarExportar
FOLDERDuplicadosBuscar duplicados
Duplicados exactos en esta carpetaCerrar duplicados en esta carpeta Duplicados exactos en todas las referenciasCerrar duplicados en todas las referencias
FOLDERCompartirCompartir
No compartirNo compartir
Compartir carpetaCompartir carpetaCompart vínculoNo compartirNo compartirOpciones de carpeta compartidaOpciones de carpeta compartidaEnv compart por corr elecEnv compart por corr elec
FOLDERBuscarBuscarCrear BibliografíaCrear BibliografíaCrear BibliografíaExportarExportarExportar
Ver área compartidaVer área compartidaVer canal RSSVer canal RSSEnviar mensaje de correo electrónico al propietario de RefShareEnviar mensaje de correo electrónico al propietario de RefShareCompartir carpetaCompartir carpetaCompart vínculo