RefWorks

Utrecht University

Mathematics Education

Database with references on mathematics education. Owner: Freudenthal Institute, Faculty of Science, Utrecht University


Verwenden
Ref.-ID
8126Report Referenz 1 von 5689
Titel
Handreiking brede vaardigheden. Voor ontwikkelteams en ontwikkelscholen Curriculum.nu
Quelle
2018, 47, Curriculum.nu i.s.m. SLO, Enschede
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
8184Buch, vollständig Referenz 2 von 5689
Buchtitel
Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap
Quelle
2018, 24, Onderwijsraad, Den Haag
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
7795Report Referenz 3 von 5689
Titel
Peil.Natuur en Techniek - 2015-2016
Quelle
2017, 106, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
8079Report Referenz 4 von 5689
Titel
Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid
Quelle
2017, 186, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
7128Report Referenz 5 von 5689
Titel
Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. Taal en rekenen verbeteren, en de stappen die scholen hierbij kunnen zetten
Quelle
2015, 24, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
7179Artikel (Fachzeitschrift/Journal) Referenz 6 von 5689
Titel
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
Quelle
2015, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
7210Report Referenz 7 von 5689
Titel
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
Quelle
2015, 40, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Amsterdam
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
8058Report Referenz 8 von 5689
Titel
Syllabus rekenen 2f en 3f vo en mbo
Quelle
2015, College voor Toetsen en Examens, Utrecht
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
8082Buch, vollständig Referenz 9 von 5689
Buchtitel
Mijn kind zit op school. Succes Taal (IN 3)
Quelle
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
8083Buch, vollständig Referenz 10 von 5689
Buchtitel
Hoe was het op school? Succes Taal (IN 2)
Quelle
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
8084Buch, vollständig Referenz 11 von 5689
Buchtitel
Een baby! Succes Taal (IN 1)
Quelle
Succes Taal, 2015, 28, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
8093Buch, vollständig Referenz 12 von 5689
Buchtitel
The teaching profession in Europe. Practices, perceptions, and policies
Quelle
2015, 150, European Committee, Brussels
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
8094Report Referenz 13 von 5689
Titel
Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in education and training(ET2020). New priorities for European cooperation in education and training
Quelle
2015, European Union, Brussels
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
6810Artikel (Fachzeitschrift/Journal) Referenz 14 von 5689
Titel
The Twenty-third ICMI Study: primary mathematics study on whole numbers
Quelle
Educ Stud Math, 2014, 86, 3, 307-309, Springer Netherlands
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
6817Report Referenz 15 von 5689
Titel
Rekenen op het vo. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen vo
Quelle
2014, 24, Steunpunt taal en rekenen vo, Ede
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
6818Report Referenz 16 von 5689
Titel
Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens
Quelle
2014, 40, SLO, Enschede
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
6854Buch, vollständig Referenz 17 von 5689
Buchtitel
Een eigentijds curriculum
Quelle
2014, 66, Onderwijsraad, Den Haag
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
6877Report Referenz 18 von 5689
Titel
Tussenrapportage centraal ontwikkelde examens mbo en rekentoets vo, 2013-2014. Invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus nederlandse taal en rekenen
Quelle
2014, 40, CvE, Utrecht
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
6925Buch, vollständig Referenz 19 von 5689
Buchtitel
STEM Learning Is Everywhere: Summary of a Convocation on Building Learning Systems. S. Olson and J. Labov, Rapporteurs. Planning Committee on STEM Learning Is Everywhere: Engaging Schools and Empowering Teachers to Integrate Formal, Informal, and Afterschool Education to Enhance Teaching and Learning in Grades K-8, Teacher Advisory Council, Division of Behavioral and Social Sciences and Education
Quelle
2014, 82, The National Academies Press, Washington D.C.
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
6982Report Referenz 20 von 5689
Titel
Rekentoetswijzer 3F 2015
Quelle
2014, 16, CvTE, Utrecht
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
6983Report Referenz 21 von 5689
Titel
Rekentoetswijzer 2F 2015
Quelle
2014, 18, CvTE, Utrecht
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
6984Report Referenz 22 von 5689
Titel
Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013
Quelle
2014, 92, Cito, Arnhem
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
6985Report Referenz 23 von 5689
Titel
Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013
Quelle
2014, 106, Cito, Arnhem
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
7015Report Referenz 24 von 5689
Titel
Kiezen voor technologie. Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs
Quelle
2014, 18, Platform Beta-Techniek, Den Haag
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Ref.-ID
7067Report Referenz 25 von 5689
Titel
Skills voor de toekomst. Conferentie op 3 en 4 oktober 2014, Utrecht
Quelle
2014, NVON, Utrecht
Ordner
  [Gesamte Datenbank]
Schließen

Referenz anzeigenReferenz anzeigenBibliografie erstellenBibliografie erstellenBibliografie erstellen
ExportierenExportierenExportieren
Zu 'Meine Liste' hinzufügenZu 'Meine Liste' hinzufügenAus 'Meine Liste' entfernenAus 'Meine Liste' entfernen
Bibliografie erstellenBibliografie erstellenBibliografie erstellen
ExportierenExportierenExportieren
FOLDERDuplikateDuplikate suchen
Duplikate mit exakter Übereinstimmung in diesem OrdnerDuplikate mit naher Übereinstimmung in diesem Ordner Duplikate mit exakter Übereinstimmung in "Alle Referenzen"Duplikate mit naher Übereinstimmung in "Alle Referenzen"
FOLDERFreigabeFreigabe
Freigabe entfernenFreigabe entfernen
Ordner freigebenOrdner freigebenLink freigebenFreigabe entfernenFreigabe entfernenOptionen für freigegebene OrdnerOptionen für freigegebene OrdnerDiese Freigabe per E-Mail versendenDiese Freigabe per E-Mail versenden
FOLDERSuchenSuchenBibliografie erstellenBibliografie erstellenBibliografie erstellenExportierenExportierenExportieren
Freigabebereich anzeigenFreigabebereich anzeigenRSS-Feed anzeigenRSS-Feed anzeigenE-Mail an RefShare-EigentümerE-Mail an RefShare-EigentümerOrdner freigebenOrdner freigebenLink freigeben