RefWorks

University of Auckland

theses in Maori


References to Use
Ref ID
823Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 1 of 37
Title
Kaore te aroha: Te hua o te wananga
Source
2000, Massey University, Palmerston North, New Zealand, doctoral thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
924Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 2 of 37
Authors
Title
Pathway to succession at Te Kura o Torere
Source
2010, Te Whare Wananga o Awanuiarangi, Whakatane, New Zealand, masters thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
942Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 3 of 37
Authors
Title
Raukura: Te rau o te kura i wawatatia. Knowing what it’s like to be different, learners valuing diversity.
Source
2001, Massey University, Palmerston North, New Zealand, masters thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
948Dissertation/Thesis Reference 4 of 37
Authors
Title
A kui mā, a koro mā: He wānanga i te momo iranga i ētahi kōrero Māori o nehe
Source
2013, (Doctoral thesis, Doctoral thesis, University of Otago
Folders
  theses in Maori
Ref ID
923Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 5 of 37
Authors
Title
Ōrā
Source
1994, University of Auckland, New Zealand, master's thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
925Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 6 of 37
Authors
Title
Te whakapakari tauira ki te ako
Source
2007, Te Whare Wananga o Awanuiarangi, Whakatane, New Zealand, masters thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
927Dissertation/Thesis Reference 7 of 37
Title
Te waikamihi ki te po, te waikamihi ki te ao
Source
2010, (Master's thesis, Masters thesis, AUT University
Folders
  theses in Maori
Ref ID
926Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 8 of 37
Authors
Title
He puna wananga hirere i te tauira: He aha te hanga o te ihi ki te ingoa 'whare wananga' e mou nei ki nga kura tuatoru?
Source
2001, Te Whare Wananga o Awanuiarangi, Whakatane, New Zealand, masters thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
928Dissertation/Thesis Reference 9 of 37
Title
He pātaka momo-kōrero, he kete momo kīpeha: Māori text types and figures of speech
Source
2008, (Doctoral thesis, Doctoral thesis, Massey University
Folders
  theses in Maori
Ref ID
1047Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 10 of 37
Title
He whakaaro, he koha, he puna roimata: Processes of cultural reclamation and emancipation
Source
2000, University of Auckland, Auckland, New Zealand, Master's thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
929Dissertation/Thesis Reference 11 of 37
Authors
Title
Te rākau whanake me ona ahuatanga angitu hei hopu reo Māori
Source
2011, (Master's thesis, Masters thesis, Victoria University of Wellington
Folders
  theses in Maori
Ref ID
1238Dissertation/Thesis Reference 12 of 37
Title
He rāngai maomao, he iti pioke: Te Mauri o Pūheke
Source
He rāngai maomao, he iti pioke: Te Mauri o Pūheke, 2012, Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand, Masters thesis, AUT University
Folders
  theses in Maori
Ref ID
1240Dissertation/Thesis Reference 13 of 37
Authors
Title
He kura-hāpainga, he kura-waka, he kura-kōrero, he kura-huna, He Kura-kura
Source
2013, AUT University, Auckland, New Zealand, Doctoral thesis, AUT University
Folders
  theses in Maori
Ref ID
827Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 14 of 37
Authors
Title
Te Tūranga o te rangatahi
Source
1997, University of Waikato, Hamilton, New Zealand, masters thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
941Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 15 of 37
Title
Ngā kīrehu o Te Arawa
Source
1999, University of Waikato, Hamilton, New Zealand, masters thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
829Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 16 of 37
Authors
Title
Ko Waikato-Maniapoto te iwi
Source
2010, University of Waikato, Hamilton, New Zealand, masters thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
932Dissertation/Thesis Reference 17 of 37
Authors
Title
Te Whare Tahuhu Korero o Hauraki: Revitalising 'traditional' Maori language of Hauraki
Source
2012, Doctoral thesis, University of Waikato
Folders
  theses in Maori
Ref ID
1049Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 18 of 37
Authors
Title
Muriwhenua
Source
1987, University of Auckland, Auckland, New Zealand, Master's thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
922Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 19 of 37
Authors
Title
"Whatitiri ki te rangi, Pūkeko ki te whenua"
Source
1997, University of Auckland, Auckland, New Zealand, master's thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
824Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 20 of 37
Title
Tū māia, tū pakeke, tū rangatira ngā kuia, ngā mana e pūkaha ana: Ko te mātauranga Māori
Source
2010, Massey University, Palmerston North, New Zealand, masters thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
826Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 21 of 37
Title
Ngā tangi a te pīpī
Source
1999, University of Otago, Dunedin, New Zealand, Dip Arts dissertation
Folders
  theses in Maori
Ref ID
918Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 22 of 37
Title
Whakapapa: A pedagogical structure for the transmission of mātauranga Māori
Source
1995, University of Auckland, Auckland, New Zealand, masters thesis
Folders
  theses in Maori
Ref ID
825Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 23 of 37
Title
Te wheko a te pīrere
Source
2007, Massey University, Palmerston North, New Zealand, masters dissertation
Folders
  theses in Maori
Ref ID
830Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 24 of 37
Authors
Title
Te aho matua: Me pehea te whakahaere i nga matapono o te wahanga reo i roto i te akomanga o te kura kaupapa Maori?
Source
2001, University of Waikato, Hamilton, New Zealand, B.Ed (Hons) dissertation
Folders
  theses in Maori
Ref ID
940Dissertation/Thesis, Unpublished Reference 25 of 37
Title
Te ku o te kupu
Source
Te k ̄u o te kupu, 2000, University of Waikato, Hamilton, New Zealand, masters thesis
Folders
  theses in Maori
Close

View ReferenceView ReferenceCreate BibliographyCreate BibliographyCreate Bibliography
ExportExportExport
Add to My ListAdd to My ListRemove from My ListRemove from My List
Create BibliographyCreate BibliographyCreate Bibliography
ExportExportExport
FOLDERDuplicatesFind Duplicates
Exact Duplicates in this FolderClose Duplicates in this Folder Exact Duplicates in All ReferencesClose Duplicates in All References
FOLDERSharingSharing
Remove ShareRemove Share
Share FolderShare FolderShare LinkRemove ShareRemove ShareShared Folder OptionsShared Folder OptionsEmail this shareEmail this share
FOLDERSearchSearchCreate BibliographyCreate BibliographyCreate BibliographyExportExportExport
View Shared AreaView Shared AreaView RSS FeedView RSS FeedEmail RefShare OwnerEmail RefShare OwnerShare FolderShare FolderShare Link