RefWorks

Utrecht University

Mathematics Education

Database with references on mathematics education. Owner: Freudenthal Institute, Faculty of Science, Utrecht University


References to Use
Ref ID
8126Report Reference 1 of 5689
Title
Handreiking brede vaardigheden. Voor ontwikkelteams en ontwikkelscholen Curriculum.nu
Source
2018, 47, Curriculum.nu i.s.m. SLO, Enschede
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
8184Book, Whole Reference 2 of 5689
Book Title
Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap
Source
2018, 24, Onderwijsraad, Den Haag
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
7795Report Reference 3 of 5689
Title
Peil.Natuur en Techniek - 2015-2016
Source
2017, 106, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
8079Report Reference 4 of 5689
Title
Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid
Source
2017, 186, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
7128Report Reference 5 of 5689
Title
Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. Taal en rekenen verbeteren, en de stappen die scholen hierbij kunnen zetten
Source
2015, 24, Inspectie van het onderwijs, Utrecht
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
7179Journal Article Reference 6 of 5689
Title
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
Source
2015, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
7210Report Reference 7 of 5689
Title
JOB-Rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs
Source
2015, 40, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Amsterdam
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
8058Report Reference 8 of 5689
Title
Syllabus rekenen 2f en 3f vo en mbo
Source
2015, College voor Toetsen en Examens, Utrecht
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
8082Book, Whole Reference 9 of 5689
Book Title
Mijn kind zit op school. Succes Taal (IN 3)
Source
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
8083Book, Whole Reference 10 of 5689
Book Title
Hoe was het op school? Succes Taal (IN 2)
Source
2015, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
8084Book, Whole Reference 11 of 5689
Book Title
Een baby! Succes Taal (IN 1)
Source
Succes Taal, 2015, 28, Stichting Lezen en Schrijven, Den Haag
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
8093Book, Whole Reference 12 of 5689
Book Title
The teaching profession in Europe. Practices, perceptions, and policies
Source
2015, 150, European Committee, Brussels
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
8094Report Reference 13 of 5689
Title
Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in education and training(ET2020). New priorities for European cooperation in education and training
Source
2015, European Union, Brussels
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
6810Journal Article Reference 14 of 5689
Title
The Twenty-third ICMI Study: primary mathematics study on whole numbers
Source
Educ Stud Math, 2014, 86, 3, 307-309, Springer Netherlands
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
6817Report Reference 15 of 5689
Title
Rekenen op het vo. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen vo
Source
2014, 24, Steunpunt taal en rekenen vo, Ede
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
6818Report Reference 16 of 5689
Title
Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens
Source
2014, 40, SLO, Enschede
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
6854Book, Whole Reference 17 of 5689
Book Title
Een eigentijds curriculum
Source
2014, 66, Onderwijsraad, Den Haag
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
6877Report Reference 18 of 5689
Title
Tussenrapportage centraal ontwikkelde examens mbo en rekentoets vo, 2013-2014. Invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus nederlandse taal en rekenen
Source
2014, 40, CvE, Utrecht
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
6925Book, Whole Reference 19 of 5689
Book Title
STEM Learning Is Everywhere: Summary of a Convocation on Building Learning Systems. S. Olson and J. Labov, Rapporteurs. Planning Committee on STEM Learning Is Everywhere: Engaging Schools and Empowering Teachers to Integrate Formal, Informal, and Afterschool Education to Enhance Teaching and Learning in Grades K-8, Teacher Advisory Council, Division of Behavioral and Social Sciences and Education
Source
2014, 82, The National Academies Press, Washington D.C.
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
6982Report Reference 20 of 5689
Title
Rekentoetswijzer 3F 2015
Source
2014, 16, CvTE, Utrecht
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
6983Report Reference 21 of 5689
Title
Rekentoetswijzer 2F 2015
Source
2014, 18, CvTE, Utrecht
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
6984Report Reference 22 of 5689
Title
Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013
Source
2014, 92, Cito, Arnhem
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
6985Report Reference 23 of 5689
Title
Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs. Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013
Source
2014, 106, Cito, Arnhem
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
7015Report Reference 24 of 5689
Title
Kiezen voor technologie. Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs
Source
2014, 18, Platform Beta-Techniek, Den Haag
Folders
  [Entire Database]
Ref ID
7067Report Reference 25 of 5689
Title
Skills voor de toekomst. Conferentie op 3 en 4 oktober 2014, Utrecht
Source
2014, NVON, Utrecht
Folders
  [Entire Database]
Close

View ReferenceView ReferenceCreate BibliographyCreate BibliographyCreate Bibliography
ExportExportExport
Add to My ListAdd to My ListRemove from My ListRemove from My List
Create BibliographyCreate BibliographyCreate Bibliography
ExportExportExport
FOLDERDuplicatesFind Duplicates
Exact Duplicates in this FolderClose Duplicates in this Folder Exact Duplicates in All ReferencesClose Duplicates in All References
FOLDERSharingSharing
Remove ShareRemove Share
Share FolderShare FolderShare LinkRemove ShareRemove ShareShared Folder OptionsShared Folder OptionsEmail this shareEmail this share
FOLDERSearchSearchCreate BibliographyCreate BibliographyCreate BibliographyExportExportExport
View Shared AreaView Shared AreaView RSS FeedView RSS FeedEmail RefShare OwnerEmail RefShare OwnerShare FolderShare FolderShare Link