RefWorks

University of Turku

Avoin yo/kotimaiset tutkimukset


References to Use
Ref ID
22Book, Whole Reference 1 of 46
Authors
Book Title
Avoimesti Satakunnassa : avoimen yliopiston yhteistyöverkosto 2005-2006 ja toiminnan kehittäminen jatkossa
Source
2006, 84 s, Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, Pori
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
23Book, Whole Reference 2 of 46
Book Title
Avoimen yliopiston koulutustarvekartoitus Satakunnassa
Source
2006, 72 s, Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, Pori
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
216Book, Whole Reference 3 of 46
Book Title
Tärkeintä on, että kehittyy ja oppii - titteli ei ole niin tärkeä : korkeakouludiplomikoulutuskokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti
Source
2016, 1 verkkoaineisto (77 sivua)
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
26Book, Whole Reference 4 of 46
Book Title
Avointa väylää maisteriksi tutkimus avoimessa yliopistossa opiskelleista ja väylän kautta korkeakouluun tulleista opiskelijoista
Source
2010, 1 PDF-tiedosto (222 s.), Turun yliopisto, Turku
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
27Book, Whole Reference 5 of 46
Authors
Book Title
Aikuisopiskelijan ohjaustarpeet avoimessa yliopistossa: tutkintotavoitteisten aikuisopiskelijoiden käsityksiä aikuisopiskelijan ohjaustarpeista ja opintojen ohjauksesta avoimessa yliopistossa
Source
2007, 120 s, Jyväskylä
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
28Book, Whole Reference 6 of 46
Authors
Book Title
Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytäntöjen kehittäminen
Source
2007, 32 s, Suomen kesäyliopistot, Tampere
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
31Book, Whole Reference 7 of 46
Authors
Book Title
Yliopiston reunalla: tutkimus suomalaisen avoimen yliopiston muotoutumisesta
Source
2012, 1 PDF-tiedosto (308 s.), Turun yliopisto, Turku
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
33Book, Whole Reference 8 of 46
Authors
Book Title
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT): nykykäytäntöjen kartoitus ja kehittämisen linjat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoissa.
Source
2008, Tekstiä (28 s.), Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto, Jyväskylä
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
34Book, Whole Reference 9 of 46
Book Title
"Mul on aina ollu semmoset omat polut": narratiivinen tutkimus avoimessa yliopistossa kasvatustieteitä opiskelleiden koulutuspoluista
Source
2013, 148 sivua, [Meiju-Liisa Heinonen], Helsinki
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
35Book, Whole Reference 10 of 46
Book Title
Yliopistollisen aikuiskoulutuksen uusi muoto: tutkinnon osat tarkastelun kohteena: aikuiskoulutuksen mallinnus Tampereen yliopistossa -hankkeen loppuraportti
Source
2013, 100 s, Tampereen yliopisto, [Tampere]
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
36Book, Whole Reference 11 of 46
Book Title
Sulautuva opetus: uusi tapa opiskella ja opettaa
Source
2009, 227 s, Palmenia Helsinki University Press, Helsinki
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
104Book, Whole Reference 12 of 46
Authors
Book Title
Opin säteet : katsaus kirjoittamisen etäopiskeluun
Source
2014, 180 s, [Eija Pihlainen], [Keuruu]
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
224Book, Whole Reference 13 of 46
Authors
Book Title
Tietokoneella tehtävä tentti Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa
Source
2016, 83 sivua, 17 numeroimatonta sivua
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
38Book, Whole Reference 14 of 46
Book Title
Ohjaajien ohjaustietoisuus avoimessa yliopistossa: ohjaustyötä tekevien käsityksiä ohjaustoiminnasta ja ohjauksellisesta pedagogiikasta avoimessa yliopistossa
Source
2011, 97 s, Jyväskylä
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
107Book, Whole Reference 15 of 46
Authors
Book Title
Ikäihmisenä yliopistossa : käsityksiä opiskelusta, identiteetistä ja tyytyväisyydestä elämään ikäihmisten yliopistossa
Source
2014, 71 sivua, [Sari Kinnunen], [Helsinki?]
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
39Book, Whole Reference 16 of 46
Book Title
Avoin oppimiselle? Aikuisopiskelijoiden kokemuksia opetus- ja oppimisympäristöstä sekä lähestymistavoista oppimiseen: kyselytytkimus Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijoille.
Source
2007, 100, [29] lehteä, Helsingin yliopisto, Helsinki
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
41Book, Whole Reference 17 of 46
Authors
Book Title
Avoin yliopisto alueellisena toimijana
Source
2006, 128 s, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Turku
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
42Book, Whole Reference 18 of 46
Book Title
Avoin yliopisto: sivistystä, osaamista ja tasa-arvoa: Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston 30-vuotisjuhlakirja
Source
2007, 251, [1] s, Gaudeamus, [Helsinki]
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
44Book, Whole Reference 19 of 46
Authors
Book Title
Avoimen ammattikorkeakoulun tutkintotavoitteinen polkuopiskelija: opiskelukokemukset ja opiskelun merkitys opiskelijan elämäntilanteissa.
Source
2013, 145, [1] lehteä, [Turku]
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
45Book, Whole Reference 20 of 46
Authors
Book Title
Avoimesta yliopistoon: aikuisopiskelija tiellä tutkintoon.
Source
2010, 107 lehteä, [Turku]
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
46Book, Whole Reference 21 of 46
Authors
Book Title
Osallistava korkeakoulutus
Source
2012, 301 s, Tampere University Press, [Tampere]
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
47Book, Whole Reference 22 of 46
Authors
Book Title
"Jag känner mej inte gammal, jag har bara levt länge" / en kvalitativ studie om hur studerande vid Senioruniversitetet i Helsingfors upplever äldrande och studier i tredje åldern
Source
2013, 77 lehteä, [Arla Mäntynen], [Helsinki?]
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
48Book, Whole Reference 23 of 46
Authors
Book Title
"Se aina jäi  kaivelemaan, et hei musta ois johonki muuhunki" : senioriopiskelijoiden opiskelumotiivit
Source
2012, 71 lehteä, [Rovaniemi]
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
50Book, Whole Reference 24 of 46
Book Title
Oikeus elinikäiseen opiskeluun: ikääntyvien yliopistotoiminnan valtakunnallisen kehittämishankkeen raportti. 1. osa
Source
2007, 109 s, Jyväskylän yliopisto, [Jyväskylä]
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Ref ID
51Book, Whole Reference 25 of 46
Book Title
"Nyt se on väylän löytäny": toimintatutkimus ikääntyvien yliopiston taidepiiristä
Source
2011, n. 200 lehteä, Rovaniemi
Folders
  Avoin yo/kotimaiset tutkimukset
Close

View ReferenceView ReferenceCreate BibliographyCreate BibliographyCreate Bibliography
ExportExportExport
Add to My ListAdd to My ListRemove from My ListRemove from My List
Create BibliographyCreate BibliographyCreate Bibliography
ExportExportExport
FOLDERDuplicatesFind Duplicates
Exact Duplicates in this FolderClose Duplicates in this Folder Exact Duplicates in All ReferencesClose Duplicates in All References
FOLDERSharingSharing
Remove ShareRemove Share
Share FolderShare FolderShare LinkRemove ShareRemove ShareShared Folder OptionsShared Folder OptionsEmail this shareEmail this share
FOLDERSearchSearchCreate BibliographyCreate BibliographyCreate BibliographyExportExportExport
View Shared AreaView Shared AreaView RSS FeedView RSS FeedEmail RefShare OwnerEmail RefShare OwnerShare FolderShare FolderShare Link